Ambities en fenomenen: WERKEN

 

 

 

 

 

THE MAKING OF®

 

Ambities WERKEN

 

 

SCHIPHOL WIL WEL, MAAR MAG NIET

Meer vluchten op Schiphol? Nog een landingsbaan? Schiphol wil wel uitbreiden, maar mag dat niet. Omdat een aantal mensen al genoeg last hebben van al dat vliegtuiggeronk, en vanwege het milieu natuurlijk. Maar dat is wel lastig, want Schiphol is erg belangrijk voor onze economie. Net als de haven van Rotterdam. Nederland moet het namelijk hebben van transport; ons land is de toegangspoort tot Europa. Maar of we dat kunnen blijven, is de vraag. Schiphol en de Rotterdamse haven lopen allebei tegen hun grenzen op. Dat moeten we oplossen!

 

A: Bedenk een nieuw transportsysteem om Nederland als transportader van Europa te laten functioneren.

 

 

LAAT WIJKEN NIET WIJKEN

Philips dit, Shell dat… in Nederland schikken we ons al snel naar de belangen van grote bedrijven. Maar hoe terecht is dat? Er werken veel mensen bij zulke concerns, maar er is evenveel werkgelegenheid bij alle kleine bedrijfjes in de wijken. En die kleine zaakjes krijgen nauwelijks aandacht. En dat terwijl kleine bedrijfjes en winkels een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een wijk.

 

A• Versterk de economie op wijkniveau en verbeter daarmee de sociaal-economische positie van bewoners in zogenaamde achterstandswijken.

 

 

TREK CREATIEVELINGEN AAN

Van al die goedkope Indiase arbeidskrachten, die het klokje rond werken voor een schamel loon, kunnen wij het nooit winnen met onze peperdure werknemers. Van onze dertiende maand kunnen ze in China iemand een jaar lang laten werken. Dus als we nog wat geld willen verdienen, dan moet dat anders. We moeten ons richten op kennis en creativiteit. Zorgen dat we meer weten, meer uitvinden, slimmer zijn. Daarvoor moeten bedrijven zich vooral vestigen daar waar creatieve, hoogopgeleide mensen zijn. Deze mensen willen graag een aantrekkelijke woonomgeving met goede restaurants, terrasjes, boekwinkels, theaters, nachtleven, parken en architectuur.

 

A: Bedenk manieren om de ‘creatieve economie’ aan je stad te binden.

 

 

MAAK INDUSTRIE WEER SEXY

Als je nog geen 50 jaar geleden ‘onder de rook van’ een stad woonde, dan had je het goed bekeken. Die rook uit fabriekspijpen betekende immers werkgelegenheid en een bloeiende economie. Nu is diezelfde rook juist anti-reclame voor een plek geworden. Mensen wonen niet bijster graag naast Shell, DSM of Hoogovens. Deze enorme bedrijven verhuizen dan ook vaak naar landen met minder strenge milieunormen. De voor Nederland nog noodzakelijke bedrijven worden steeds verder naar het dunbevolkte oosten en zuiden verdreven. En eigenlijk is de bevolking er daar ook niet blij mee, hoe veel werkgelegenheid het ook schept. Moet de zware industrie een imago boost krijgen?

 

A• Maak een plan voor vernieuwing van een bedrijventerrein voor smerige maar helaas onmisbare industrie, waarmee je meteen reclame voor die industrie maakt.

 

 

GEEF LEERWERKEN RUIMTE

Leerwerken. Dat heeft niets te maken met stinkende leerlooierijen, maar alles met leerlingen die bij een bedrijf al doende leren. Steeds meer opleidingen zoeken contact met bedrijven om hun leerlingen in de praktijk kennis op te laten doen. Het komt vooral veel voor in de horeca en de zorg. Opleidingen en bedrijven zoeken elkaar ook fysiek steeds meer op, zodat leerwerken makkelijker wordt. Zo ontstaan er leerwerklandschappen, vaak ook inclusief andere functies zoals wonen en winkelen. En die zijn niet alleen gunstig voor de leerlingen… ook de bedrijven profiteren ervan. Een opleiding in de buurt zorgt voor veel innovatie.

 

A• Ontwikkel een voorstel voor een leerwerk-landschap voor de zorg, horeca, media en/of metaalbewerkingssector.

 

 

CONCURRERENDE REGIO’S VAN NEDERLAND

Met een gebiedsgerichte focus wil het kabinet de ambitie waarmaken om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken. Daarvoor zijn regionale clusters van groeisectoren benoemd zoals Food Valley (de regio voor agrifood in de Gelderse Vallei), Health Valley (de regio voor de (bio)medische gezondheidssector in Oost-Nederland)  en Brainport Eindhoven (centrum van innovatie en kennis in Zuidoost-Brabant).

 

A• Teken vanuit je eigen kennis een kaart van Nederland met daarop regionale clusters die je kent. Voeg daar beredeneerd tenminste één regio aan toe.

 

 

WEG MET DE HOKJESGEEST

Vooral tijdens de wederopbouw verdeelden planologen Nederland in hokjes: hier wonen, daar werken, verderop winkelen. Elke functie kreeg zijn eigen plek. Maar dat is niet meer logisch in onze huidige flexibele economie. Internet en mobiele telefoons maken fysieke aanwezigheid op kantoor niet altijd meer nodig. Vaste werktijden zijn ook geen noodzaak meer. Steeds meer mensen werken een of meer dagen thuis, of starten een bedrijfje vanuit hun woning. Dat kan allemaal, want onze diensten- en kenniseconomie veroorzaakt geen lawaai, geen stank en geen andere overlast. Functiescheiding is dus achterhaald. Een mix van wonen, flexibele werkplekken, vrijetijdsvoorzieningen en kinderopvang past meer bij deze tijd. 

 

A• Doe een voorstel voor een wijk waar een mix van wonen, werken en recreëren mogelijk is. Houd rekening met de flexibiliteit van de economie.

 

 


THE MAKING OF®

 

FENOMENEN WERKEN

 

 

EEN BETER MILIEU BEGINT…

In Nederland! Bedrijven in Nederland moeten zich al jarenlang houden aan strenge milieuregels. Onder druk van de huidige klimaatproblematiek neemt de hoeveelheid regels alleen maar toe en wordt overtreding eerder en strenger beboet. Die regels kun je zien als een sta-in-de-weg voor economische groei, maar je kunt ze ook als kansen zien om dingen te verbeteren. Zo bouwde Ford in de Verenigde Staten een klimaatneutrale fabriek en zijn er geregeld grote industriëlen die hun verdiende geld met succes investeren in het welzijn van hun medewerkers en de omgeving van het bedrijf.

 

F• Ga bij je ambitie uit van strenge milieuregelgeving en gebruik dit als kans.  

 

 

STOP DE VERROMMELING!

‘Mooi Nederland’ is de laatste tijd een populaire kreet op de ministeries. We moeten optreden tegen de verrommeling van het landschap en Nederland weer mooi maken. Vooral veel bedrijventerreinen en kantoorpanden zijn mensen een doorn in het oog. Investeren in een betere uitstraling van deze terreinen maakt Nederland aantrekkelijker als vestigingsplaats voor (internationale) bedrijven.

 

F• Denk bij alle facetten van je plannen aan de fraaiheid van je voorstel, de architectuur én de landschappelijke inpassing daarvan.

 

 

VRIJE VOGELS RUKKEN OP

De afgelopen jaren steeg het aantal zelfstandige ondernemers sterk. In 2006 waren het er ongeveer 1 miljoen. Dat was op dat moment ruim 12 procent van alle mensen die in Nederland betaald werk doen. De verwachting is dat het aantal zelfstandigen alleen maar blijft stijgen. Dat betekent dat we te maken krijgen met meer kleine, specialistische bedrijfjes. Deze groei zal zich met name in de kenniseconomie en de creatieve economie voordoen.

 

F• Zet bij je voorstel de economie van de zelfstandige ondernemers centraal.

 

 

ZELFS VOOR € 1,- niet te slijten

Veel oude (vaak ook monumentale) gebouwen en complexen verliezen hun functie als fabriek, silo, militair terrein of gevangenis. Zelfs de meest optimistische vastgoedexperts moeten toegeven dat voor een deel hiervan geen koper of huurder meer te vinden zal zijn. Op de Veluwe gaat de indrukwekkende ‘kathedraal’ van Radio Kootwijk zelfs voor 1 euro niet van de hand. Maar slopen betekent kapitaalvernietiging en soms ook het vernietigen van kostbaar erfgoed. Zulke gebouwen een heel andere bestemming geven, is dan ook dè opgave voor de toekomst.

 

F• Maak bij je voorstel alleen maar gebruik van bestaande gebouwen en terreinen.

 

 

‘LEKKER GOEDKOOP’ WINT NOG VAAK

Waarom zou je een oud bedrijventerrein in gebruik nemen als een nieuw terrein aanleggen goedkoper is? Laat die oude zooi maar lekker voor wat het is. De portemonnee regeert! Korte termijn-belangen geven maar al te vaak de doorslag in de beslissingen van politici en projectontwikkelaars. Daardoor blijven de meest verstandige keuzes voor de lange termijn meestal liggen.

 

F• Denk aan de belangen op korte èn lange termijn. Vind je weg tussen idealisme en opportunisme.

 

 

DE GROEI KRIMPT

Groei! Dat is wat onze economie van ons verwacht. Meer-meer-meer! Meer producten, meer afzet, meer winst. Maar als de bevolking niet meegroeit, wordt dat lastig. En ook al groeit de bevolking in de Randstad nog altijd, het aantal mensen in regio’s als Zuid-Limburg, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen neemt gestaag af. Dat is een voorbode van wat heel Nederland te wachten staat: naar verwachting zal vanaf 2035 de totale bevolking afnemen. Economische krimp ligt dan voor de hand,  maar dat hoeft niet per se. De krimpende regio’s kunnen op zoek gaan naar nieuwe kansen.

 

F• Ga bij je voorstel niet uit van groei, maar van krimp. Zorg ervoor dat juist krimp aantrekkelijk is.

 

 

TOERISTEN LOKKEN

Nederlanders vinden het altijd een beetje moeilijk te begrijpen wat buitenlandse toeristen hier komen doen. Naar de coffeeshops; dat begrijpen we nog wel. Maar wat is er verder nou mooi aan ons land? We ontvluchten het zelf massaal in de zomer! Toch is de laatste jaren het aantal toeristen dat naar Nederland komt flink gestegen: van 9,2 miljoen in 2003 naar 11 miljoen in 2007. Ze komen met name voor een kustvakantie of een stedentrip. De groei van het toerisme komt grotendeels voort uit goede promotiecampagnes, die om de paar jaar worden vernieuwd.

 

F• Stel je voor dat door een nieuwe bollenziekte het toerisme rond de bloemenvelden volledig instort. Zet vervolgens je ambitie in om Nederland voor buitenlandse toeristen opnieuw op de kaart te zetten.