035 Vrije Tijd: 15-02-09

The Making Of | Februari 2009: Vrije Tijd

Zondag 15 februari 2009

o.l.v. Hans Venhuizen

Spelers: individuen

 

Team rood

 

DOKKEN VOOR FRAAI UITZICHT

A: Doe een voorstel voor het inpassen van woningen in jouw favoriete natuurgebied, zodat er geld wordt verdiend waarmee onderhoud kan worden gedaan. Tegelijkertijd moet het een openbaar en aantrekkelijk gebied blijven.

 

NATUUR… ONBETAALBAAR

F: Benoem de recreatieve waarde van natuurrecreatie en probeer die in economische termen te vertalen.

 

“Ga wonen in je eigen natuurgebied!”

Grote delen van Nederland moeten ingericht worden als een gemeenschappelijk park. Het wordt notarieel vastgelegd dat omwonenden samen verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het onderhoud. Hierdoor ontstaat grotere betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving en een betere inpassing van ‘groen’ in woongebieden. De sociale controle voorkomt dat de parken verwaarloosd worden en veranderen in onveilige ‘bosjes’. De parken doen geen afbreuk aan de privacy van de omwonenden. Men kan naast het openbare ‘groen’ teven beschikken over een eigen tuin.

 

Discussie:

Door de bureaucratische aanpak kan het plan beklemmend aanvoelen voor omwonenden. Daarbij is het een oplossing op wijkniveau en niet op landelijk niveau. Het zou meer effect hebben als er op grote schaal betrokkenheid gegenereerd kan worden. Aan de andere kant is het eenvoudiger om op wijkniveau mensen te vinden die het idee omarmen.

Als het plan eenmaal van de grond komt, is het wel van belang dat er duidelijke afspraken gemaakt worden over de toegankelijkheid van het gebied. Mag een buitenstaander ook genieten van het ‘buurtgroen’? Men moet oppassen dat er geen Amerikaanse taferelen ontstaan met zogenaamde gated communities.

 

 

 

 

Team groen

 

DOKKEN VOOR FRAAI UITZICHT

A: Doe een voorstel voor het inpassen van woningen in jouw favoriete natuurgebied, zodat er geld wordt verdiend waarmee onderhoud kan worden gedaan. Tegelijkertijd moet het een openbaar en aantrekkelijk gebied blijven.

 

DE BANKZITTERS KOMEN NIET BUITEN

F: Denk bij je opdracht aan deze groeiende trend van de thuisrecreatie. Gebruik deze trend maar probeer ook om de mensen meer naar buiten te lokken. 


“De Groene Kooi”

Er moet een zogenaamd ‘fopdorp’ in het Groene Hart gerealiseerd worden, waarin entertainment en groen gecombineerd worden. Hier kan het spel ‘game fame all day’ gespeeld worden, dat vergelijkbaar is met de Truman-show; een real life soap in combinatie met een spel. De opbrengst van het spel wordt volledig geïnvesteerd in het landschap. Bankzitters worden op deze manier aangespoord om naar buiten te komen om te kijken of te gamen. Wanneer men deelneemt aan het spel, kan men invloed uitoefenen op de situatie van de bewoners en zelf evenementen organiseren in het ‘fopdorp’.

 

Discussie:

Het is een origineel idee, maar er wordt geen koppeling gemaakt tussen het probleem en de oplossing. De spelshow heeft geen meerwaarde voor het landschap. Het is slechts een geldmachine die ‘toevallig’ ingezet wordt. Met deze opzet kan elke geldgenererende activiteit ingezet worden. Het concept zou veel sterker zijn als de activiteit erop toegespitst is om men bewust te maken van het landschap en de noodzaak om het ‘groene erfgoed’ te behouden. Men moet gaan nadenken over de gevolgen als men op de bank blijft zitten.

 

 

Team paars

 

PROMOOT ONS BINNENSTE BUITENLAND

A: Doe een voorstel hoe het Groene Hart zich kan ontwikkelen tot een binnenlandse toeristische attractie van betekenis.

 

VERZIN EENS WAT ANDERS DAN BOLLEN EN MOLENS

F: Pak je ambitie op een manier aan dat het Nederland interessanter maakt voor buitenlandse bezoekers.

 

“Future, culture, industry!”

In plaats van toeristen naar het Groene Hart van Nederland te leiden, moeten industrieterreinen toegankelijk en interessant gemaakt worden. Leid hen naar steden en toon, naast cultuur en architectuur, de waterwerken en bijzondere industrieën, als de hoogovens en havengebieden. Gebruik ook de Noordzee als uitvalsbasis voor recreatie om het Groene Hart te ontlasten. Creëer tevens meer rust door het Groene Hart minder toegankelijk te maken voor ‘dagjesmensen’. Laat het Groene Hart met rust en benut de industrie!

 

Discussie:

Dit concept bestaat al, namelijk Stichting Industrie & Toerisme. Het is een kwalitatief goed plan om de aandacht van toeristen ook op industrieterreinen te richten. Gezien de huidige economische crisis zouden de excursies uitgebreid moeten worden met een kijkje in de directiekamer, in de agenda van bestuurders, etc. Een kijkje in de ‘keuken’ van de bouwindustrie…

Toch mogen de mogelijkheden van het Groene Hart niet zomaar opzij geschoven worden. Er liggen daar wel degelijk kansen voor toerisme zonder dat het landschap ernstig aangetast wordt. Wanneer het Groene Hart niet meer bereikbaar is, zal men de schoonheid ontgaan en wordt de betrokkenheid veel minder.

 

 

 

 

Team oranje (winnaar)

 

HET MAG BEST NEP ZIJN

A: Doe een voorstel voor de meest authentieke ervaring die je nieuw kunt maken.

 

DE GRIJZE GENERATIE WORDT ZILVER

F: Denk bij je opdracht vooral aan de rol die de ‘zilveren generatie’ kan spelen.

 

“Social Stage Rotterdam”

Gebruik lokale herinneringen als motor voor het gebruik van een plek. Ouderen kunnen bijvoorbeeld als verhalenvertellers ingezet worden op het schip SS Rotterdam. Zij kunnen hun herinneringen doorgeven aan jongere generaties waardoor de geschiedenis levend gehouden wordt. Tegelijkertijd kunnen ouderen een actieve bijdrage leveren aan praktische functies die in het schip ondergebracht zijn. (Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, (senioren) ondernemingen en een werkplaats.) Op deze manier behouden ouderen een actieve rol in de hedendaagse maatschappij.

 

Discussie:

Men moet ervoor waken dat er voldoende continuïteit zit in de activiteiten. Het ligt voor de hand dat herinneringen van oudere mensen steeds meer vervagen per generatie. Maar zolang de verhalen, op welke manier dan ook, een eigen leven gaan leiden, blijft er voldoende energie en enthousiasme om de activiteiten draaiende te houden. Als het schip zelfvoorzienend wordt in het genereren van nieuwe verhalen en herinneringen, dan heeft dit concept een grote kans van slagen.

 

 

 

Team Blauw

PROMOOT ONS BINNENSTE BUITENLAND

A: Doe een voorstel hoe het Groene Hart zich kan ontwikkelen tot een binnenlandse toeristische attractie van betekenis.

 

DE KOMST VAN PRETPARK BINNENSTAD

F: Voer je ambitie uit in een binnenstad die je voor de totale verpretparking wilt behoeden.

 

+

 

OP BEZOEK BIJ JE VOEDSEL

A: Doe een voorstel voor het zichtbaar en bezoekbaar maken van traditionele, ambachtelijke, maar ook moderne agrarische productieprocessen.

 

VERZIN EENS WAT ANDERS DAN BOLLEN EN MOLENS

F: Pak je ambitie op een manier aan dat het Nederland interessanter maakt voor buitenlandse bezoekers.

 

“Nostalgisch utopisme voor de 22e eeuw: het gewone pretpark voor de blije mens.”

Het Groen Hart is een ‘voorbijrijdlandschap’. Binnensteden gaan over ‘kopen, kopen, kopen’. Een aardbei is voor de kopers een ‘winkelbei’ en heeft niets meer met de aarde te maken. Ofwel, alles wordt oppervlakkiger.

In de binnenstad moet een thematisch pretpark gecreëerd worden. Dit gebied moet volledig opgebouwd worden vanuit de ‘Dutch Approach’. (Bijvoorbeeld in Zoetermeer, omdat deze stad het toonbeeld is van de typisch Nederlandse gezamenlijke en planmatige aanpak.) Het concept is een autarkisch park waarin consumeren en participatie centraal staan. Toeristen kunnen hier de typisch Nederlandse mentaliteit ervaren door middel van ‘duurzame prostitutie’, ‘mediwiet’ en milieu-intelligente, participerende democratische kassen in ecologische zones.

 

Discussie:

Er komt erg veel aan de orde. Het is daardoor niet specifiek genoeg en het is niet duidelijk wat een dergelijk park precies oplevert. Wat is er zo attractief aan? De binnenstad zelf lijkt geen speciale betekenis te krijgen in het park, waardoor niet beantwoord wordt aan het gestelde fenomeen. Daarbij is het onduidelijk wat er met de huidige bewoners gebeurt. Hoe gaat dit park gerund worden?

 

 

 

Spelverloop

Het komt vrijwel nooit voor, maar team oranje ontving geen enkel bezwaar van de overige teams. Het publiek kreeg daarom de kans om een bezwaar in te dienen tegen het plan, dat het team in de eerste discussieronde alweer weg wist te spelen. Hoewel team blauw niet de meeste bezwaren gekregen had, kon uit de discussie opgemaakt worden dat dit plan het meest in vaagheden bleef hangen. Het lukte niet om de andere spelers en het publiek te overtuigen. Ondanks de stevige discussies bleek tijdens de lobby het onderlinge respect van de teams voor elkaars plannen. Drie van de vijf teams ontvingen bijna evenveel lobbies. Alleen team oranje ontving een grote meerderheid en werd daarmee de winnaar van de spelronde.

 


Overige plannen:

 

NB: Deze plannen zijn bedacht door de teams, maar uiteindelijk niet ter sprake gekomen tijdens de discussierondes.

 

 

BEHEER JE EIGEN BOS

A: Maak natuur toegankelijk maar zorg meteen voor een systeem van gedeelde verantwoordelijkheid waarin eigenaren èn gebruikers een rol spelen.

 

DE GRIJZE GENERATIE WORDT ZILVER

F: Denk bij je opdracht vooral aan de rol die de ‘zilveren generatie’ kan spelen.

 

“Groene hangplekken voor ouderen”

Hoe ouder men wordt, des te kleiner wordt de leefomgeving. Om ouderen toch betrokken te houden bij de hedendaagse maatschappij moet er volop groen ontwikkeld worden op loopafstand van de woningen. Leg een bos aan, dat hout oplevert voor een gezellig haardvuur en dat voorzien is van een multifunctioneel pad, geschikt voor scootmobiels en skaters. Ook moeten er ontmoetingsplekken gecreëerd worden met oplaadpunten voor scootmobiels.

 

 

OP BEZOEK BIJ JE VOEDSEL

A: Doe een voorstel voor het zichtbaar en bezoekbaar maken van traditionele, ambachtelijke, maar ook moderne agrarische productieprocessen.

 

MAAK PLAATS VOOR DE TURBORECREANT

F: Houd rekening met de wensen van de turborecreant.

 

“Cultiplex: er is geen minuut te verliezen”

Maak in Nederland verschillende Natuurcentra, waarin verschillende faciliteiten gecombineerd worden. Denk onder andere aan: supermarkten, educatieve lesprogramma’s, kinderboerderij, sportvoorzieningen, boomgaarden waar men zelf fruit kan plukken, horeca en recreatieve buitenruimtes. In een zogeheten ‘cultiplex’ kan men zelf allerlei activiteiten combineren, zodat men geen minuut hoeft te verliezen en toch op een bewuste manier kan leven.