036 Vrije Tijd: 16-02-09

The Making Of i.s.m. LNV | Februari 2009: Vrije tijd

Maandag 16 februari 2009

o.l.v. Hans Venhuizen

Spelers: o.a. afgevaardigden van ministeries (LNV, VROM, Economische Zaken), ondernemers, docenten en studenten van de Willem de Kooning Academie.

 

Team rood

 

DOKKEN VOOR FRAAI UITZICHT

A: Doe een voorstel voor het inpassen van woningen in jouw favoriete natuurgebied, zodat er geld wordt verdiend waarmee onderhoud kan worden gedaan. Tegelijkertijd moet het een openbaar en aantrekkelijk gebied blijven.

 

MAAK PLAATS VOOR DE TURBORECREANT

F: Houd rekening met de wensen van de turborecreant.

 

“Elk seizoen, wat anders te doen!”

Men moet uitgaan van de bestaande landschappen in Nederland en geen grootschalige ingrepen doen om meer vrijetijdsvoorzieningen te creëren. Alleen op kleine schaal kunnen er eventueel toevoegingen gedaan worden. In elk gebied moet geïnvesteerd worden in seizoensgebonden recreatie. Denk hierbij aan: broedende vogels kijken in de lente en horeca waar streekproducten geserveerd worden.

Men parkeert langs de rand van de natuurgebieden. Vervolgens kan men met een ecologische ‘splashbus’, die zowel over land als water kan vervoeren, het gebied betreden. De informatie wordt verstrekt via GPS, waardoor er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van papier. Er wordt ook ingespeeld op verschillende doelgroepen. Zo is er voor gezinnen een ‘ontdekhoek’ met als doel om ‘groot en klein’ bewust te maken van het landschap.

 

Discussie:

Het concept ‘elk seizoen wat te doen’ klinkt goed, maar wat is er precies te doen? Welke seizoensgebonden activiteiten zijn er zoal te bedenken? De thematische invulling wordt nu nog niet duidelijk. Hierover moet men goed nadenken, zodat de natuurgebieden daadwerkelijk elk seizoen een bezoek waard zijn. Het zoneren van gebieden is een optie; elk seizoen is een ander deel toegankelijk. Op deze manier wordt tevens voorkomen dat de natuur plaatselijk overbelast wordt. Tot slot, het toepassen van GPS is goed, maar zeker niet vernieuwend. Dit gebeurt al op verschillende plekken.

 

 

 

 

Team groen

 

WEG MET DE HOKJESGEEST

A: Doe een voorstel voor een wijk waar een mix van wonen, werken en recreëren mogelijk is. Houd rekening met de flexibiliteit van de economie.

THUIS IN DE GROTE STAD

F: Denk bij het vormgeven van je ambitie vooral aan hoe kinderen de ruimte gebruiken en bespelen. Kijk naar de risico’s maar sluit ze niet uit.

 

“Ga helemaal los in het wifi bos!”

Rondom alle steden moeten zogenaamde ‘wifi bossen’ aangelegd worden; groene gebieden met wifi punten. Een laptop kan daar letterlijk ingeplugd worden in een boom. Via computers kan men gelijkgestemden zoeken voor verschillende buitenactiviteiten. Allerlei doelgroepen kunnen met dit concept aangesproken worden en bankzitters komen naar buiten.

 

Discussie:

Het verplaatsen van de computers naar een groene omgeving levert niets op. Bankzitters komen op deze manier echt niet in beweging. Het combineren van activiteiten waarbij de computer als communicatiemiddel ingezet wordt, trekt mogelijk wel andere, meer actieve mensen aan.

 

 

 

Team paars

 

BEHEER JE EIGEN BOS

A: Maak natuur toegankelijk maar zorg meteen voor een systeem van gedeelde verantwoordelijkheid waarin eigenaren èn gebruikers een rol spelen.

 

THUIS IN DE GROTE STAD

F: Denk bij het vormgeven van je ambitie vooral aan hoe kinderen de ruimte gebruiken en bespelen. Kijk naar de risico’s maar sluit ze niet uit.

 

“Het buurtbos”

Om meer volwassen groen in woonwijken te realiseren, moeten bewoners de mogelijkheid krijgen om zelf een bos te ontwikkelen. De overheid moet de opdracht, het tijdspan en de overige regels bepalen. Het bos is mentaal eigendom van de bewoners en alles wordt georganiseerd volgens hetzelfde principe als een Vereniging Van Eigenaren. Iedereen bepaald zelf de mate van participatie. Het voordeel is dat het beheer voor lange tijd geregeld is en dat daarvoor geen overheidsinstelling nodig is. Tevens wordt de sociale cohesie binnen een buurt versterkt. In combinatie met het groen, dat alleen toegankelijk is voor langzaam verkeer, levert dit een aangename woonomgeving op.

 

Discussie:

Hoewel aangenomen kan worden dat iedereen die daar gaat wonen het gedachtegoed ondersteund, zal niet iedereen zich even verantwoordelijk voelen voor het gezamenlijke bos. Dit kan aanleiding geven tot burenruzies.

Verder duurt het lang voordat groen uitgroeit tot een volwassen bos. Lange tijd zal men het moeten doen met laag groen.

 

 


Team oranje
(winnaar)

 

HET MAG BEST NEP ZIJN

A: Doe een voorstel voor de meest authentieke ervaring die je nieuw kunt maken.

 

BUITENLANDERS VOOR INNOVATIE NAAR NEDERLAND

F: …

 

“NL waterproof”

Oplossingen voor het ‘watervraagstuk’ in Nederland moeten gecombineerd worden met de vraag naar recreatievoorzieningen. Waterbergingsgebieden kunnen bijvoorbeeld goed gebruikt worden voor wateractiviteiten als kitesurfen, waterskiën en wadlopen. En door winkels onder water te bouwen krijgt shoppen een nieuwe dimensie. Hetzelfde geldt voor woonhuizen. Ofwel, life below the sea level, feeling like a fish in the water…

 

Discussie:

Het bouwen onder water is niet nieuw en kost onnodig veel. Met dijken zijn we prima bestand tegen het stijgende water. Nederland is hiermee zelfs een voorbeeld voor het buitenland.

 

 

 

 

Team blauw

 

PROMOOT ONS BINNENSTE BUITENLAND

A: Doe een voorstel hoe het Groene Hart zich kan ontwikkelen tot een binnenlandse toeristische attractie van betekenis.

 

MAAK PLAATS VOOR DE TURBORECREANT

F: Houd rekening met de wensen van de turborecreant.

 

“Wereldreiziger in eigen land”

De buitenlandse én binnenlandse vakantiemarkt moet gekoppeld worden aan de ontwikkeling van een nieuw attractiepark, waarin de culturele rijkdom van de hele wereld samengebracht wordt. Er zullen onder andere educatieve cultuurprogramma’s aangeboden worden. Het klimaat zal nagebootst worden en men kan lokale culinaire specialiteiten uitproberen. Er wordt getracht een zo eerlijk mogelijk beeld neer te zetten. Men kan zo in het park intensief kennis maken met verschillende werelddelen en een voorproefje nemen op een vakantiebestemming. Andere landen wordt op deze manier een marktplaats in Nederland geboden.

 

Discussie:

Een dergelijk park is niet duurzaam; het kost veel energie en blijft voortdurend geld kosten. Daarbij zou dit het zoveelste pretpark in Nederland zijn. Wat voegt dit park nog toe? Als de focus op de wereldproblemen op het gebied van duurzaamheid ligt, is het wel een goed middel om het bewustzijn te vergroten onder Nederlanders. Voor een goed oordeel moet het plan eerst verder uitgewerkt worden.

 

 

 

Spelverloop

Het debatspel ‘The Making Of’ werd deze keer georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Opvallend was het zeer diverse gezelschap dat met elkaar in debat ging over de opgave ‘vrije tijd’. Er werd zeer fanatiek gespeeld en zowel de spelers als het publiek waren erg kritisch, waardoor er maar weinig bezwaren weggespeeld werden. Door de scherpe discussies konden de sterke en zwakke punten van alle plannen goed benoemd worden. Het winnende team Oranje ontving de Gouden Neddie uit handen van Anita Wouters, directeur-generaal van LNV.