032 Werken: 14-01-09

The Making Of | Januari 2009: Werken

Woensdag 14 januari 2009

o.l.v. Hans Venhuizen

Spelers: Studenten Universiteit Utrecht

 

Team rood

 

WEG MET DE HOKJESGEEST

A: Doe een voorstel voor een wijk waar een mix van wonen, werken en recreëren mogelijk is. Houd rekening met de flexibiliteit van de economie.

 

EEN BETER MILIEU BEGINT…

F: Ga bij je ambitie uit van strenge milieuregelgeving en gebruik dit als kans.

 

“Do it!”

Bewoners moeten de mogelijkheid krijgen om hun eigen wijk in te richten. Door in woonwijken centra te maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kennis delen, werken en andere afspraken maken.

 

Flexibele werkgelegenheid op een milieuvriendelijke manier

 

1)    Woonwijk met een centrum, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kennis delen, werken en andere afspraken maken.

2)    In een nieuwe woonwijk wordt meer nagedacht over het wonen en het milieu. Bijv. door betere isolatie.

3)    Als je een wijk samenstelt, moet je de milieuregels in gedachten houden.

4)    Een woonwijk waar mensen wonen en flexibel kunnen werken. In het centrum kunnen mensen werken, winkelen en recreëren. De minicentra worden gebruikt als ontmoetingsplek voor thuiswerkende. Daar zijn voorzieningen, die er thuis niet zijn. De hele wijk draait op groene stroom. De inwoners hebben veel inspraak in de wijk.

5)    Een woonwijk in Woerden.

6)    Bezwaar: niet haalbaar.

7)    Het is vooral haalbaar in nieuwbouwwijken en het zal veel tijd kosten.

  

 

 

Team groen

 

LAAT WIJKEN NIET WIJKEN

A: Versterk de economie op wijkniveau en verbeter daarmee de sociaal-economische positie van bewoners in zogenaamde achterstandswijken.

 

ZELFS VOOR € 1,- niet te slijten

F: Maak bij je voorstel alleen maar gebruik van bestaande gebouwen en terreinen.

 

 

“Nieuwbouw nee!”

hergebruik van oude gebouwen

Gemeente neemt initiatief

Voor ateliers, kunstenaars, bejaarden, asielzoekers

 

Dat het een populaire, aantrekkelijke wijk wordt.

Doe kleine bedrijven, startende ondernemers, vrijetijdscentra in de oude gebouwen.

Op zolder huurt een muziekvereniging/filmhuis.

Asielzoeker of bejaarde wil wonen tussen de mensen/bedrijvigheid.

Student wil goedkoop wonen.

Kunstenaar wil goedkoop atelier.

Startende ondernemer wil goedkope bedrijfsruimte.

(Anti-kraak)


Team paars

 

MAAK INDUSTRIE WEER SEXY

A: Maak een plan voor vernieuwing van een bedrijventerrein voor smerige maar helaas onmisbare industrie, waarmee je meteen reclame voor die industrie maakt.

 

STOP DE VERROMMELING!

F: Denk bij alle facetten van je plannen aan de fraaiheid van je voorstel, de architectuur én de landschappelijke inpassing daarvan.

 

“Geef Nederland kleur, want de kleur kleurt je leven!”

Jonge architecten om industrie aantrekkelijk te maken.

 

1)    Het aantrekkelijker maken van de gebouwen. Denk aan de volgende dingen: kleuren, vormen.

2)    Ja, ik herken het. Het is vreselijk om er doorheen te fietsen.

3)    Gemotiveerde jonge architecten hebben vaak veel inspiratie en ‘jeugdige creativiteit’. Daarmee kun je saaie ‘slome’ gebouwen opleuken.

4)    Ons idee is dat we oude gebouwen laten ‘pimpen’ door jonge architecten die aan het begin van hun carrière staan. Op deze manier zijn de nieuwe architecten bezig met nieuwe en interessante opdrachten. De gebouwen worden dan ook dagelijks door iedereen gezien, wat ook weer invloed heeft op de Nederlandse samenleving. Ook is het van belang dat het milieuvriendelijk blijft.

5)    Ja, in ’s-Hertogenbosch staan er Armada flatgebouwen die er goed uitzien en daarbij ook nog milieuvriendelijk zijn. (zonnepanelen op het dak, gebouwd van een goed materiaal, etc.)

6)    Het gaat veel geld kosten. Bezwaar tegen ideeën van architecten.

7)    Ons plan is goed haalbaar, want we richten ons op de gebouwen die er al zijn i.p.v. nieuwe gebouwen. Als er bijv. een site wordt ontwikkeld waar architecten zich kunnen aanmelden en hun plannen gaan vertellen, kunnen we een selectie maken. Daardoor kan ons plan snel gerealiseerd worden.

 

 

 

 

Team oranje

 

TREK CREATIEVELINGEN AAN

A: Bedenk manieren om de ‘creatieve economie’ aan je stad te binden.

 

DE GROEI KRIMPT

F: Ga bij je voorstel niet uit van groei, maar van krimp. Zorg ervoor dat juist krimp aantrekkelijk is.

 

“Meer kunst en kinderen, laat de economie niet minderen!”

Nederland wordt het land voor creatievelingen

Meer kinderen, gratis luiers!

 

Eerst studenten aantrekken, dan betaalbare, kindvriendelijke huizen maken.

Meer subsidie op creatieve studies.

Meer tijd op school voor kunstvakken.

Luiers gratis op recept.

Meer kunst en kinderen en laat de economie niet minderen.

Nederland, kunstland.

 

 

Team blauw

 

LAAT WIJKEN NIET WIJKEN

A: Versterk de economie op wijkniveau en verbeter daarmee de sociaal-economische positie van bewoners in zogenaamde achterstandswijken.

 

VRIJE VOGELS RUKKEN OP

F: Zet bij je voorstel de economie van de zelfstandige ondernemers centraal.

 

Klein maar fijn”

Kleine ondernemers krijgen de ruimte

Speciale plekken voor kleine bedrijven

1)    Grote bedrijven ‘eten’ kleine bedrijven op.

2)    Ja, herkenbaar.

3)    a Belastingen verhogen voor de grotere bedrijven en een deel als subsidie doorgeven aan de kleinere bedrijven.

b Strengere regels wat supermarkten wel/niet mogen verkopen.

c Een soort kanaleneiland voor kleine bedrijven.

4)    Nee, geen vergelijkbare plannen.

5)    Geen bezwaren. (Evt. grote winkels niet blij.)

6)    Plan a: meteen; Plan b: ong. 2 maanden; Plan c: moet goedgekeurd worden, enz. Kan meer dan vijf jaar duren.