028 Mobiliteit: 20-11-08

The Making Of | November 2008: Mobiliteit

Donderdag 20 november 2008

o.l.v. Hans Venhuizen

Spelers: Studenten AvBR


Team rood

 

MAAK AUTO’S VOL EN WEGEN LEEG

A: Zorg voor een veel efficiënter gebruik van ons wegenstelsel.

 

IEDEREEN WIL EEN AUTO

F: Houd bij je voorstel rekening met de status die de auto heeft in onze cultuur.

 

“Het openbaar vervoer privé: privacy in public”

Binnen Randstad vaak luxe, maar ook noodzaak om sneller van A naar B te komen. OV sluit soms niet goed aan.

Autoloze dagen, meer plichten, duurder maken, betere P+R oplossingen, OV promoveren, werkcoupés in de trein, extra luxe klasse OV, flexibele stopplaatsen.

Rijke mensen met OV verleiden.

Zoals in Rusland: privé busjes.

 


Team groen

 

MAAK HET GROTER DAN LIJKT HET BETER

A: Ontwikkel een nieuw icoon.

 

WEGEN SNIJDEN ONS LAND KAPOT

F: Hou met je voorstellen optimaal rekening met landschap, cultuurhistorie en milieu.

 

“Een dijk van een icoon”

Infrastructuur op en in nieuwe dijken.

Deltawerk versie 2; snelwegen ophogen als waterkering.

Alle functies behalve wonen en groen in de dijk.

Dijkgrid: vakken geheel wonen verdichten, vakken geheel groen.

 

 

Team paars

 

IK WIL RUIMTE OM TE RIJDEN!

A: Zorg voor een flinke uitbreiding van het Nederlandse wegennet en zet daarbij onze economische slagaders centraal.

 

NEDERLANDERS IN VERZET!

F: Houd bij je voorstel rekening met de creativiteit van het verzet en probeer dat ten gunste van je voorstel in te zetten.

“Pas je planvorming aan aan de NIET-mondigheidskaart van Nederland”

Reorganiseren van je logistiek en je bronpunten. (verplaatsing Schiphol en havens Rotterdam)

Goede aansluiting buiten land.

Verstedelijking.

De veroorzakers laten zitten in zijn eigen overlast.

Alles wat geld oplevert, krijgt voorrang. (privilege wegen)

Intellectueel juridisch geïnformeerde tegenbeweging.

Bejaarden als fijnstof en CO2 buffer.

 

 

Team oranje

 

HANDEN UIT DE MOUWEN

A: Maak een plan om particulieren en bedrijven een actieve rol te geven bij de oplossing van onze verkeersproblemen.

 

DEN HAAG IS GOED IN LOZE BELOFTES

F: Kijk bij je voorstel naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het politieke systeem. Combineer een langetermijnvisie met de politieke prioriteiten van vandaag, en andersom.

 

“SMS 8792CARPOOL”

Internet - website; Telefoon - smsdienst; Satelliet - gps; tomtom - aanvulling; Ook bij ANWB-paal; gedeeld tanken; gemiste bus > sms;

Sociaal aspect: hyves, netwerk ontstaat; autorijden als sociaal gebeuren.

 

 

 

Team blauw

 

CREËER SCHAARSTE

A: Los mobiliteitsproblemen op door te werken aan een schaars autobezit.

 

IEDEREEN WIL EEN AUTO

F: Houd bij je voorstel rekening met de status die de auto heeft in onze cultuur.

 

“De één-auto-politiek”

Max. één auto per huishouden; Alleen auto voor woon/werk.

Het aantal auto’s groeit snel. Tweeverdieners zijn daar zeker de oorzaak van. Eén auto per gezin dwingt de partners tot carpool.

 


Overige plannen:

 

EEN BYPASSOPERATIE, NU!

A: Verbeter de onderlinge samenhang tussen mainports Schiphol en Rotterdam door ze te verplaatsen. Of door wegen, spoor of andere verbindingen in te zetten.

 

ESTHETIEK VOOR ALLES

F: Denk bij je voorstel ook aan de esthetische kant. Zorg voor fraaie ontwerpen.

 

“Erop of eronder, de auto eerst!”

Autonetwerk boven NAP.

Aan de rivier, onder de rivier. Snelweg op poten.