029 Mobiliteit: 21-11-08

 

The Making Of | November 2008: Mobiliteit

Woensdag 21 november 2008

o.l.v. Hans Venhuizen

Spelers: NAi Circle

 

Team rood

 

VERGEET DE KARBONADES EN DE TOMATEN NIET

A: Bedenk een inrichting voor een voorbeeldig glastuinbouwgebied en versterk daarmee de sterkste punten van de Nederlandse agribusiness.

 

BEZOEK JE VOEDSEL

F: Streef naar het zichtbaar en bezoekbaar maken van de voedselketen.

 

“Laat zien hoe het bulkvoedsel wordt gemaakt”

In kassen in de ondergelopen Zuidplaspolder: McDonalds drive-in-haal-je-groenten-op kas (afhaalvoedsel).

Eigen energie voor omliggende woningen.

De tomaten van AH komen hier vandaan!

En je verdient er nog geld mee ook.

Kas op water. (bijv. in Zuidplaspolder)

Aandachtspunten: functies integreren, bezoekbaarheid, energieneutraal, productieproces zichtbaar.

 

 

 

Team groen

 

VINGER UIT DE DIJK

A: Bedenk strategieën om in diepe polders veel meer water toe te laten, zonder ze helemaal prijs te geven aan het water.

 

VERBROEDERD DOOR HET WATER

F: Verwerk in je voorstel de verbindende kracht van het water. Denk daarbij zowel aan de positieve aanleidingen als aan de negatieve

 

“Zij aan zij, arm aan arm tegenover het water”

1,5 miljoen woningen bouwen door het verbod op lintbebouwingen te schrappen ten gunste van een verplichting tot lintbebouwing

Gebruikmaken van het bestaande netwerk Iedereen een dijkgraaf!

3.000 polders, 10.000km dijk, 2.000 polders onder water, dijken bebouwen, ophogen, verbroedering Vestingidee.

 

 


Team paars

 

GELD VERDIENEN IN NEW ORLEANS

A: Zorg ervoor dat onze waterkennis rendement oplevert.

 

WATER ALS SPEELTJE VAN TECHNEUTEN

F: Kijk bij je voorstel zo breed mogelijk naar alle sectoren die een rol kunnen spelen

 

“Nederland wonderwaterland”

Techniek overwint alles.

Maak van het waterloopkundig laboratorium in Delft het volgende waterattractiepark, na Kinderdijk en Neeltje Jans, door er een waterrad op te bouwen. Houd het wel betaalbaar!

Bundeling van krachten. Promotie naar het buitenland. NL promoten als ‘waterkennisland’.

Nieuwe ‘attractieparken’ over water > drijvende steden.

Openstellen van waterloopkundig laboratorium tot een populaire attractie met alle bestaande watertechnieken.

 

 

 

 

Team oranje

 

JE ZOU HET WATER HAAST VERGETEN

A: Zorg ervoor dat iedereen er zich onmiskenbaar van bewust wordt dat waterbeheer ons allen aangaat en niet exclusief een overheidstaak is.

 

AMERSFOORT AAN ZEE

F: Ga bij je voorstel er van uit dat het binnenkort verboden wordt onder NAP te bouwen.

 

“Feesten op de dijk”

220 plannen, waaronder:

Hoogtepalen langs de snelweg.

Wordt vriend met het water en eet meer rijst.

Individueel bouwen op terpen of op dijken. (Bouwen op ‘terpen’ maakt bouwen in Randstad extra duur > bewustwording.)

Natuurlijk goede gebieden versterken.

Eenheden maken, die een collectiviteit uitstralen, darmee zelf zorgen voor onderhoud.

Maar het is wel een duur feest.

 

 

 

 

 

 

Team blauw

 

VERDIEN GELD MET HET LANDSCHAP

A: Maak het onderhoud van natuur en recreatielandschappen interessant voor ‘landschapsboeren’.

 

NEDERLAND ALS ÉÉN GROTE ACHTERTUIN

F: Hou rekening met een stedelijke mentaliteit en levenswijze op het platteland.

“Programmatische herverkaveling”

Ofwel: een landschappelijk themapark schaal 1 op 1, waar vele landschappelijke opgaven worden gefaciliteerd.

Energiebos (Wwouters), nieuwe waterlopen (Sijmondsen), energyfarms (Geuzes), woonterpen (Pollen + Soeters), varkenhoogbouw (Winies), ruggen in landschap (Liesbedden).