030 Wonen: 14-12-08

The Making Of | December 2008: Wonen

Zondag 14 december 2008

o.l.v. Hans Venhuizen

Spelers: individuele bezoekers

 

Team rood

 

WEG MET DE EENHEIDSWORST

A: Gebruik je fenomeen om tot een experimentele woning te komen die je zelf nog nooit hebt gezien.

 

STEEDS MINDER NEDERLANDERS

F: Ga er bij je voorstel vanuit dat de Nederlandse bevolking gaat krimpen, en zet dat gegeven in als kans om te investeren in de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving.

 

“Binnenste-buiten-wonen”

Experimenteren met meervoudig ruimtegebruik in én om de woningen

Maak gebruik van seizoenen en de steeds verder groeiende ruimte om de woningen

Voor elkaar te maken met het DROOMSPEL

Experimenteren met meer buitenruimte: landschappen, water, tuinen, etc.

Integreren van woningen in de omgeving: maximale potentie uit de omgeving halen.

Goed naar mensen luisteren.

Zelfvoorzienende woningen en buitenruimte.

Bestaande woningen aanpassen.

Mensen kunnen hun dromen waarmaken en zelf hun nieuwe woonpatroon kiezen.

Alles kan; stapelen, onder de grond, etc.

 

Discussie:

Concreet voorbeeld? Niet meer dan concept. Zeggen te willen luisteren is niet hetzelfde als dromen zelf waarmaken. Droomspel? Zullen we het serieus nemen?

Waarom kleinere woningen (krimp)?

Veel discipline.

Vinden je buren jouw experiment ook leuk?

Het is geen plan.

Steeds minder Nederlanders > niks hiermee gedaan!

Ruimte om woningen groeit?

Zweverig; geen concrete plannen.

Jullie willen veel, maar zeggen niet hoe het gerealiseerd kan worden.

Vaag.

Ook toepasbaar in de stad?

 

 

Team groen

 

PROMOVEREN NAAR EEN NIEUW HUIS

A: Zorg ervoor dat de woningmarkt weer toegankelijk wordt. Bouw voor starters, of maak het voor starters mogelijk om zelf te bouwen.

 

IDEALEN… MAAR NU EVEN NIET

F: Denk aan de belangen op de lange én op korte termijn. Vind je weg tussen idealisme en opportunisme.

 

“Begin je loopbaan, terwijl je je eigen huis bouwt!”

Op baangedreven locaties

Met behulp van idealistische werkgevers

En een actieve overheid

 

Bouwcultuur: voorkomen onnuttige technologische innovaties.

Betere clustering van doelgroepen bij baan gedreven locaties.

Transformatie ( in havengebieden) om (goedkoper) gebieden sfeer te creëren.

(zie tekening) Dure huizen (aftrekken hypotheek) > geeft aanleiding voor > nieuwe financieel instrument < opbouwen eigen vermogen tijdens huur < (betrokkenheid werkgever) > baan gedreven locaties < (in de stad, transformatie havengebieden) > type woningen: transformatie <> ontwerpbetrokkenheid/privé opdrachtgeverschap

 

Dure huizen zijn problematisch.

Nieuwe werknemers (starters) zoeken een passende woning.

Verbeterde toegang tot kapitaal/leningen voor starters, door nieuw financieel instrument voor huurders. (garantie overheid)

Biedt mogelijkheden voor directe betrokkenheid, met name: huur > koopwoning; ontwerp; privé opdrachtgeverschap.

 

Nieuw financieel instrument + privé opdrachtgeverschap (of) ontwerpbetrokkenheid bewoner => ‘begint je loopbaan, terwijl je je eigen huis bouwt!’

 

Discussie:

Hoe komen starters aan de middelen die nodig zijn? Huren of kopen? Expat-flats? Baas als big brother? Noodzaak = idealistische werkgevers. Overheidssteun noodzakelijk. Niet meer dan een idee, geen uitwerking.

Terug naar oud systeem ‘economisch gebonden’. Idealistische werkgevers: wat voor systeem voor financiële draagkracht?

Werk volgt wonen, niet andersom. Doelgroep starters kiest eerst woonplek en dan pas werkplek.

 

 

Team paars

 

MAAK HOOGBOUW SEXY

A: Doe een voorstel voor een nieuwe woonwijk in de stad, waarin alle gebouwen minimaal 20 verdiepingen hoog zijn. Bedenk ook hoe je die wijk kunt verkopen onder het motto: ‘Hoogbouw is sexy’.

 

HET MAG GEEN ENERGIE MEER KOSTEN

F: Je voorstel mag geen energie kosten, maar moet dat juist op gaan leveren.

 

“Dare to design your life differently”

duurzame hoogbouw ism designers

Styling maakt de hoogbouw duurzaam én sexy

Toegankelijke binnenplaatsen van buiten robuuste hoogbouw van binnen schattige hofjes

Zonnepanelen, fitness, geinspireerd op WATT

 

Koppel designers aan de architect. Laat hen hun energiezuinige lampen plaatsen. Alle woonbladen zullen erover schrijven.

Fitnesszaal, energie wordt opgewekt.

Prijsvraag voor architecten, designers en binnenhuisarchitecten: hoe krijgen we een sexy en duurzame flat.

Duurzame trap geeft liftenergie.

Tuin vangt regenwater op, absorbeert, etc.

 

Bewust wonen. Groen & duurzaam = hip en dus sexy. Design toevoegen. Hoogbouwwijk creëren die pro’s van eengezinswoningen koppelt aan voordelen van spannende hoogbouw. Mensen die sexy willen wonen geven geld liever uit aan mooi dan aan verslordig. Maar toch bewust omdat mooi en verslordig tegenwoordig samengaan. Elke vorm van menselijke inspanning levert energie op. Trap = energie.

 

(zie tekening) Zonnepanelen, rondwandeing op het dak, binnentuin met waterberging voor toiletten en spoelwater, kind- en huisdiervriendelijk, op BG en souterain energieopwekkende fitnesszaal met loopbanden die energie opwekken, iedereen een eigen balkon met uitzicht op tuin.

 

Discussie:

Blijft hangen in ambitie.

Lange termijn? Hoe ziet het eruit over 20-50 jaar? Uit de hand lopen… Beperkte schaal. Club ‘Watt’ is niet rendabel.

Veilige keuze; bestaat grotendeels al. Hofdame met binnentuin > red apple met atria.

Designers niet altijd gewaardeerd (zie Jan de Bouvrie in T.R.A.

Hoogbouw vs. ‘schattig hofje’? Hoe zit ‘t met onderste lagen (uitzicht? Daglicht?)

Vergelijkbaar met Bijlmer?

 

 

EEN HEK OM DE WIJK, OF JUIST NIET

A: Doe een voorstel voor jouw ideale woonwijk. Is die woonwijk gesloten of voor iedereen toegankelijk, kun je er overal parkeren, staan er flats temidden van veel groen, woont er rijk èn arm, ligt de wijk ver weg van de stad?

 

WATER GENOEG, MAAR WAAR LATEN WE HET?

F: Houd bij al je voorstellen rekening met ruimte voor waterberging.

 

“Hek? Ja, natuurlijke!”

Want een hek is ook een uitdaging

We maken een eilandenrijk in het water

Gevuld met kleine gemeenschappen

Daartussen stepping stones met natuur en uitdaging

 

Water niet als barrière, maar als verbindend element (zie Venetië).

Water als pret-element (stepping stones, zelf-ophaalbrug, veerpont).

Nodigt uit tot slechten van ‘waterbarriere’.

Water als aantrekkelijk uitzicht.

Ook een voetbaleiland.

 

Een eiland biedt geborgenheid en bescherming. Een eilandengroep bevat veel verschillende functies en soorten mensen. Scheiding van functies én creatieve fysieke verbindingselementen zorgen voor uitwisseling tussen eilanden. Je wordt uitgenodigd en uitgedaagd je eigen eiland te verlaten en je eigen grenzen te doorbreken.

 

Discussie:

Wat is de doelstelling? Niet duurzaam: niet realistisch, het grootste probleem is dat woningen niet te betalen zijn. Huur woningen: sociaal werkt niet! Gemeenschap juist geleidelijk opbouwen.

Stepping stones niet praktisch.

Wie gaat er met wie op een eilandje zitten?

 

 

 

 

Team blauw

(Ferry en Tim)

 

WEG MET DE EENHEIDSWORST

A: Gebruik je fenomeen om tot een experimentele woning te komen die je zelf nog nooit hebt gezien.

 

DE KUNST VAN HET SAMENLEVEN

F: Ga bij je voorstel uit van een maximale bewonersparticipatie en zet ‘creatieven’ in als pioniers of wegbereiders.

 

“Standaard anders”

Geef je eigen standaardhuis een eigen ‘skin’; met e-paper.

Want iedereen is creatief en participeert met zijn eigen huis. Iedereen is creatieveling! Iedereen moet dus meedoen.

- personaliseren

- skins, ‘tunen’, pimpen

- moods

Eenheidsworst komt doordat projectontwikkelaars en architecten grootschalig ontwerpen. Is noodzaak, maar personaliseren is een optie.

Wonen 2.0: mensen infrastructuur bieden om zelf te modificeren.

 

‘Eenheidsworst’ is een gegeven, maar kan worden verbloemd door opties voor personaliseren van je huis standaard aan te bieden. Mensen kunnen hun huis een ‘skin’ geven, doordat de gevel of delen daarvan zijn bedekt met e-paper. Uploaden van eigen ‘huishuid’. E-paper kost nauwelijks stroom, het geeft geen licht.

 

Discussie:

Heeft weinig te maken met fenomeen. Oppervlakkig doekje tegen het bloeden. Elektronisch? In 2025! Bezwaren tegen bepaalde prints reguleren = terug naar eenheidsworst. CO2-uitstoot? Niet energiezuinig, niet duurzaam.

Mate van participatie > weer een korte termijn oplossing. Geen volledige creativiteit: woningen zijn niet consumptieproducten. Laag drempelig? Voordelen niet in evenwicht met nadelen.

Bepaalt de skin je woongenot? Achter de gevel nog steeds eenheidsworst/geveltjes architectuur. Wat als de hele buurt hetzelfde kleurtje kiest?

 

 Overige plannen:

 

1)         A: Verbeter zonder te bouwen.

F: Een, twee of wel drie auto’s voor de deur.

 

2)         Blik op straat, boe!

 

3)         Troep: auto’s op straat, slechte bestrating, erf-afscheidingen, afval (zwerfvuil), ongedierte, stinkend water. Hoe komst dit? Betrokkenheid bij woning/wijk.

 

4)         - Parkeernorm van 1,5.

- Iedereen één plek, rest betalen. Opbrengsten naar ‘straatbeheer’, gaat per postcode gebied. Soort VVE bepaalt hoe straat wordt opgeknapt.

 

5)         -

 

6)         In een wijk zijn 1,5 parkeerplekken per woning, Iedereen krijgt één parkeerplek per woning de overige plekken zijn voorzien van parkeermeters. Het geld hiervoor gaat in de ‘wijkpot’ waarvoor een Vereniging van Bewoners (VVB) besluit hoe het in de wijk te stoppen.

 

7)         - Waar hoge parkeertarieven zijn, gaat men minder met de auto naartoe of met P&R.

- VVE’s werken voor losse gebouwen (behalve slapende natuurlijk)

- Dit is een … niveau hoger.

 

8)         “Echt wagenpark.”

 

9)         Ja, als je meer auto’s hebt is het duur.

 

10)       Kan nu al!

 

 

“Wie kan wonen, kan ook bouwen.”

Geconstrueerd woonspel.

Toekomst werkplaats.

Overheid biedt spel faciliteiten met kunstenaar en menswetenschappen. Werken met leefstijlen.

(Vb. Enschede)