Ambities en fenomenen: MOBILITEIT

 

Ambities MOBILITEIT

 

 

IK WIL RUIMTE OM TE RIJDEN!

De wegen staan bomvol. Niet iedereen vindt dat kennelijk erg. De één scheert zich nog even in het achteruitkijkspiegeltje. De ander doet haar make-up halverwege de A2. Maar dat is niet de bedoeling; er moet toch echt gereden worden. Nederland is een doorvoerland en onze economie hapert als het transport verstopt raakt. Voor je het weet wijken schepen uit naar Antwerpen en vliegtuigen naar Düsseldorf. De Rotterdamse haven en Schiphol moeten koste wat kost goed bereikbaar blijven! Leg alsjeblieft meer wegen aan!

 

Ambitie• Zorg voor een flinke uitbreiding van het Nederlandse wegennet en zet daarbij onze economische slagaders centraal.

 

 

MAAK AUTO’S VOL EN WEGEN LEEG

Dat onze wegen verstopt raken, komt natuurlijk vooral door onze bizarre gewoonte om grote auto’s te kopen en daar vervolgens in ons eentje in te gaan zitten. Nederlanders hebben het imago zuinig te zijn, maar dat geldt kennelijk niet als het om autorijden gaat. Stapte iedereen maar eens wat vaker bij elkaar in de wagen, dan waren de files zo gehalveerd. Maar we geven het je te doen… knappe kop die Nederlanders laat carpoolen.

 

Ambitie • Zorg voor een veel efficiënter gebruik van ons wegenstelsel.

 

 

EEN BYPASSOPERATIE, NU!

Nederland heeft een gezonde haven in Rotterdam en een sterke luchthaven op Schiphol. Van over de hele wereld komen goederen hier binnen, om vervolgens hun weg naar de rest van Europa te vinden. En andersom. Maar de aderen slibben dicht. De aorta tussen Schiphol en Rotterdam is bar slecht. Er is een bypassoperatie nodig om die twee op een goede manier met elkaar te verbinden. Maar hoe? Met nieuwe wegen en spoorlijnen? Of gaan we Schiphol misschien verplaatsen naar een andere plek?

 

Ambitie • Verbeter de onderlinge samenhang tussen mainports Schiphol en Rotterdam door ze te verplaatsen. Of door wegen, spoor of andere verbindingen in te zetten.

 

 

 

HANDEN UIT DE MOUWEN

Zodra het verkeer vastloopt, kijken Nederlanders vol verwachting naar de overheid. Alsof de staat de enige is die daar iets aan kan doen! Als we betere wegen nodig hebben, kunnen we daar zelf ook aan meewerken. In het buitenland is dat helemaal niet ongewoon. Daar worden wegen gesponsord door particulieren, en zijn bedrijven actief betrokken bij de aanleg en het beheer van nieuwe wegen. Hier lijkt een eigen bijdrage jammer genoeg alleen te lukken als we een bordje met ‘TOL’ neerzetten.

 

Ambitie • Maak een plan om particulieren en bedrijven een actieve rol te geven bij de oplossing van onze verkeersproblemen.

 

 

EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ…

Het is misschien de meest afgezaagde kreet ter wereld, maar dat maakt het niet minder waar: een betere wereld begint bij jezelf. Dat roept iedereen, en toch krijgen we Nederlanders niet massaal aan het carpoolen, en ook niet massaal in het openbaar vervoer. Rijden moeten we, liefst alleen in een zo groot mogelijke bak. Met de auto naar het winkelcentrum 500 meter verderop. We rijden nog liever een kwartier lang rondjes om een parkeerplek te vinden dan dat we op de fiets gaan. Of is dat te somber? Soms lijkt het wel alsof ons gedrag alleen is te veranderen via de portemonnee…

 

Ambitie • Stel een pakket maatregelen samen die mensen dwingt om te bekijken hoe zij anders met hun mobiliteit om kunnen gaan.

 

 

MAAK DE AUTO’S OP

Nederland is vol, roepen sommige mensen. Een beetje een enge kreet, want het gaat al snel over grenzen die dicht moeten voor buitenlanders. Maar over één ding zal iedereen het toch eens zijn: onze wegen zijn ècht vol. Het probleem is dat zelfs tienbaanswegen dat niet oplossen: dan rijdt het op de snelweg wel door, maar loopt het alsnog vast op de afritten en in de steden. Misschien is het wel raar dat iedereen zomaar een rijbewijs kan halen, en dat iedereen zomaar een auto kan kopen. Ruimte om auto te rijden is schaars, dus misschien moeten rijbewijzen en auto’s dat ook wel zijn.

 

Ambitie • Los mobiliteitsproblemen op door te werken aan een schaars autobezit.

 

 

MAAK HET GROTER DAN LIJKT HET BETER

Mooie mensen zijn succesvoller bij sollicitatiegesprekken, en dat geldt voor landen en locaties net zo goed. Kijk even naar de Erasmusbrug in Rotterdam. Die is niet alleen handig om de Maas over te steken, maar ook zó mooi… het is meteen een handelsmerk en visitekaartje van Rotterdam geworden. Jackie Chan kwam hier een film opnemen vanwege die brug. De Erasmusbrug is een ijzersterk icoon van Rotterdam geworden. En zulke iconen doen ons goed.

 

Ambitie • Ontwikkel een nieuw icoon.

 

 

 

 

 

FENOMENEN MOBILITEIT

 

 

DE AUTO KAN NIET LANGER

Als we allemaal thuisblijven zijn de files vanzelf opgelost. Maar het is wel duidelijk dat dat niet gaat gebeuren. En dus moeten we op zoek naar andere soorten vervoer. Want brandstof wordt alsmaar duurder, en wegen steeds voller. Zien we iets in de Superbus van ex-astronaut Wubbo Ockels? Of in een snelwegennet van fietspaden? De inventiviteit komt pas echt op gang als de schaarste verder groeit en er noodgedwongen gigantische investeringen moeten worden gedaan op het gebied van mobiliteit.

 

Fenomeen• Richt je bij je ambitie volledig op alternatieve vervoersmiddelen, voordat de grote schaarste toeslaat.

 

 

IEDEREEN WIL EEN AUTO

Een auto is niet alleen een vervoermiddel. Het is voor veel mensen ook een trots bezit en een statussymbool. Het juiste autotype voor de deur zegt iets over je welvaart en over je identiteit. Een Porsche heeft een andere uitstraling dan een Ford Ka. En ook al zit autorijden vast aan allerlei regels en beperkingen, toch speelt de auto het klaar om ook nog eens het ultieme symbool van vrijheid te zijn. Wie geen auto heeft, moet zich daar al bijna voor verantwoorden. Want wie wil er nou geen vrijheid? Het was leuk geweest als de fiets zo’n statussymbool was geweest. Maar helaas, we zitten aan de auto vast.

 

Fenomeen • Houd bij je voorstel rekening met de status die de auto heeft in onze cultuur.

 

 

WEGEN SNIJDEN ONS LAND KAPOT

Met nieuwe wegen hopen we onze fileproblemen wat te verlichten, maar beschadigen we tegelijkertijd het landschap en het milieu. Toen de eerste snelwegen werden aangelegd, was Nederland nog voor een groot deel een ‘leeg’ land van velden met her en der een stad. Tegenwoordig groeien de steden steeds meer naar elkaar toe, en raakt het landschap in de verdrukking. Willen we nog wat van dat landschap overhouden, dan moeten we er zorgvuldiger mee omgaan. Nieuwe wegen moeten optimaal worden afgestemd op de ruimte die ze doorsnijden, en bij de aanleg moet rekening worden gehouden met cultuurhistorie en milieu.

 

Fenomeen • Hou met je voorstellen optimaal rekening met landschap, cultuurhistorie en milieu.

 

 

JAMMER, GOEDKOPE OLIE IS OP

Er zit nog wel een aardig voorraadje olie in de aardbodem, maar helaas alleen nog op lastige plekken. De winning van olie wordt daardoor steeds duurder. Dat merkt iedereen die af en toe benzine tankt. Dat opkomende economieën als China ook een steeds groter deel van de olievoorraad opeisen, zorgt ervoor dat de prijzen nog verder stijgen. Olie wordt onbetaalbaar. Als we niet uitkijken, moeten vliegtuigen aan de grond blijven en schepen aan de ketting. En is de werkplek van vele Nederlanders niet meer met de auto te bereiken.

 

Fenomeen • Ga er bij je voorstel van uit dat energie uit olie niet meer beschikbaar is.

 

 

DEN HAAG IS GOED IN LOZE BELOFTES

In verkiezingstijd beweert menig politicus dat het fileprobleem in een wip is opgelost, als de kiezer tenminste voor hem kiest. De realiteit is anders. Politici krijgen in ons land zelden de volledige macht en moeten in hun regeringsafspraken compromissen sluiten. In die compromissen spelen ook andere belangen een rol. Dat het beleid om de vier jaar kan veranderen, is ook niet altijd gunstig. En zelfs als politici wèl eensgezind een probleem willen aanpakken, dan nog zorgt het besluitvormingsproces en de ambtelijke cultuur voor heel veel vertraging. Daadkrachtig optreden is moeilijk.

 

Fenomeen • Kijk bij je voorstel naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van het politieke systeem. Combineer een langetermijnvisie met de politieke prioriteiten van vandaag, en andersom.

 

 

NEDERLANDERS IN VERZET!

Niet iedereen zit te wachten op een nieuwe snelweg of een extra landingsbaan. Want ook al staat iedereen wel eens in de file, niemand wil meer geluidsoverlast of een hogere concentratie fijnstof in zijn achtertuin. Besluiten over busbanen, snelwegen en vliegverkeer stuiten dan ook al snel op verzet. Best goed georganiseerd verzet zelfs. Belangengroepen zijn vaak goed geïnformeerd en beschikken over de middelen om kwesties juridisch aan de kaak te stellen. Zo mag Rijkswaterstaat voorlopig de A4 niet verbreden bij Leiden, vanwege een rechtszaak die Milieudefensie had aangespannen. Milieunormen worden steeds vaker als handig wapen ingezet om nieuwe infrastructuur tegen te houden.

 

Fenomeen • Houd bij je voorstel rekening met de creativiteit van het verzet en probeer dat ten gunste van je voorstel in te zetten.

 

 

MAAK ER IETS MOOIS VAN

In Nederland is altijd veel aandacht gegeven aan een fraai ontwerp van de rijkswegen. Al vanaf het prille begin werd er gelet op het ontwerp van viaducten en andere ‘kunstwerken’, zoals bruggen, tunnels en andere verkeersbouwwerken zoals ze door Rijkswaterstaat worden genoemd. Niet zo lang geleden zijn zelfs de zogenaamde snelwegpanorama’s benoemd als belangrijk element van de ‘beleving op de weg’.

 

Fenomeen • Denk bij je voorstel ook aan de esthetische kant. Zorg voor fraaie ontwerpen.