031 Werken: 13-01-09

 

The Making Of | Januari 2009: Werken

Dinsdag 13 januari 2009

o.l.v. Hans Venhuizen

Spelers: …

 

Team rood

 

GEEF LEERWERKEN RUIMTE

A: Ontwikkel een voorstel voor een leerwerk-landschap voor de zorg, horeca, media en/of metaalbewerkingssector.

 

DE GROEI KRIMPT

F: Ga bij je voorstel niet uit van groei, maar van krimp. Zorg ervoor dat juist krimp aantrekkelijk is.

 

“Pimp your granny”

Je hele leven lang spelen leren werken genieten combineren in het zelfverzorgingshuis.

Laat leerlingen zelf een verzorgingspark bouwen: bouw, catering, zorg, facilitatie, eigen omgeving creëren, genieten, spelen, leren, verkennen, continu interactie, flexibel, zapcultuur proeven.

Werknemers:

-       enerzijds krimp arbeidsmarkt > grote behoefte arbeidskrachten

-       anderzijds effectief kennis ontwikkelen, toepassen.

Veel coaching.

Integratie alles op één plek.

 

Discussie:

Huis bouwen, wie is de baas? Eigenaar?

Bejaarden > saai?

Niet het hele leven spelen.

Studenten misbruik.

Studenten weten niet wat bejaarden willen.

Botsing van leefstijlen.

Onduidelijke leerdoelen: wie leert van wie?

Kinderen zijn bang voor bejaarden (tolerantie).

Studenten verzorgen zichzelf niet eens, waarom anderen wel. (geld?!)

Te weinig studenten.

Te mono-functioneel.

Alleen maar op zorg gericht.

Jongeren ongeschikt.

Mensen willen sociale stijging via nieuwe woning.

De mens wil niet altijd leren.

Tot je 20e leer je het snelst.

Na 30 neemt spierkracht het snelst af.

 

 

 

Team groen

 

WEG MET DE HOKJESGEEST

A: Doe een voorstel voor een wijk waar een mix van wonen, werken en recreëren mogelijk is. Houd rekening met de flexibiliteit van de economie.

 

EEN BETER MILIEU BEGINT…

F: Ga bij je ambitie uit van strenge milieuregelgeving en gebruik dit als kans.

 

“Rotterdam heeft een hart”

Een cultureel historisch centrum terug in Rotterdam

De stad ademt en verwerkt daarmee fijnstof

Overal spelen kinderen

TNO ook.

Maak product/plekken bezoekbaar.

 

- Boom: ervaring; cyclus leven.

- Meer functies in één gebouw.

- Tentoonstelling Hannover: bomen paviljoen.

- Minder files: wonen op je werk.

- Alles mobiel: ontmoeten; sociale interactie.

- Zeggenschap, verantwoordelijkheid en angst.

 

Cradle-to-cradle: Afval is voedsel.

Gebouw ecologisch system.

Fijnstof opvangen in groene gebouwen. Crisis leidt tot innovatie.

 

Ademende stad: lucht, vocht, temperatuur.

Nieuwe ontmoetingsplekken.

Boekhouding: klimaat op maat: operationele, ecologische footprint

 

 

 

CONCURRERENDE REGIO’S VAN NEDERLAND

A: Teken vanuit je eigen kennis een kaart van Nederland met daarop regionale clusters die je kent. Voeg daar beredeneerd tenminste één regio aan toe.

 

STOP DE VERROMMELING!

F: Denk bij alle facetten van je plannen aan de fraaiheid van je voorstel, de architectuur én de landschappelijke inpassing daarvan.

 

- Benutten eigen kracht.

Onderscheidend

Complementair

Alle neuzen dezelfde kant op

Voldoende massa

Inspelen op toekomst

 

- Rotterdam stoeit (niet eenduidig).

Dordrecht: historische binnenstad; scheiding functies over gehele stad.

Vervanging oude rommel voor nieuw mooi.

Herstructurering bedrijventerrein.

 

- Wonen aan water op niveau.

Historie goede plek. (toerisme)

Structuur bereikbaarheid.

Haven op zee.

Hoogwaardige industrie gekoppeld aan health ontwerp/architectuur.

 

Geef Rotterdam historisch hart terug! (cultuur):

historiserend, kleinschalig, eigen gezicht, menselijke maat, kwaliteit openbare ruime

goede externe bereikbaarheid

Rotterdam als woonstad voor hoog opgeleiden

 

Discussie:

Creëert veel rommel.

Bedrijfsvoering komt zo in gevaar. Hoe los je dat op?

Ijzeren klompen?

Toeristen komen naar Rotterdam voor moderne architectuur. Geen behoefte aan historisch hart.

Wat is het plan nu eigenlijk?

Een centrum kan je later niet meer toevoegen. (Zie Zoetermeer, Almere)

Wat is historie? 18e eeuw?

Waarom moeten er overal kinderen spelen?

 

 

 

Team paars

 

WEG MET DE HOKJESGEEST

A: Doe een voorstel voor een wijk waar een mix van wonen, werken en recreëren mogelijk is. Houd rekening met de flexibiliteit van de economie.

 

ZELFS VOOR € 1,- niet te slijten

F: Maak bij je voorstel alleen maar gebruik van bestaande gebouwen en terreinen.

 

“Breng de schelm in je omhoog, voor de echte vrouw/man en voor alle kinderen”

bij Radio Kootwijk op de Veluwe

Wordt het Prins Bernhard jachtpark gerealiseerd voor virtuele jachtpartijen en andere avontuurlijke games.

Breng de echte schelm in je omhoog.

 

1)    A: Weg met de hokjesgeest.

         

 

2)    - vermenging

- ruimte per inwoner

- meervoudig ruimtegebruik

- verzamelgebouwen

 

3)    Ja, herkenbaar; kerken, Van Nelle, Waterlinie, alle naoorlogse buitenwijken, files, havens, meer trekvogels.

 

4)    Sloop, renovatie, verzamelen van functies, de menselijke maat, oorspronkelijke symboliek

 

5)    -

 

6)    Radio Kootwijk als ICT-park; virtueel …

“Prins Bernardparak”: natuur, jagen, militairen, vrije tijdsbesteding, paintball, etc.

WNF als sponsor.

Werken in cottages en tijdelijke ontspanning, alle tijd voor creatieve hobby’s.

 

7)    Kalkar, … , Van Nellefabriek, Hoge Veluwe.

 

8)    “Prins Bernardpark, Kootwijk!”

Breng de … in je omhoog! Voor de echte man, echte vrouw, echte kinderen!

 

9)    Linkse kerk: tegen de jacht.

KN… : concurrentie.

RVD oranjevereniging

Dierenbescherming

Buitenechtelijke dochters.

 

10) Markt eindeloos! Grijp aan bij: vergrijzing, nostalgie, populariteit Koningshuis, beheersing wildstand, ontspanning in vrije tijd, vervaging scheiding werk/privé, permanente bewoning van recreatiewoningen, democratisering, combinatie Hoge Veluw/Kröller Müller.

 

 

Discussie:

Zonde van het Berlage gebouw.

Enorme verkeersstroom in een natuurgebied. (stilte gebied)

Hoe ga je met buitenechtelijke kinderen om?

Hoeveel steekpenningen heb je gekregen?

Kansloos, maar geweldig!

Briljante thema-binding.

Jacht, sponsoring.

 

 

 

Team oranje

 

SCHIPHOL WIL WEL, MAAR MAG NIET

A: Bedenk een nieuw transportsysteem om Nederland als transportader van Europa te laten functioneren.

 

‘LEKKER GOEDKOOP’ WINT NOG VAAK

F: Denk aan de belangen op korte èn lange termijn. Vind je weg tussen idealisme en opportunisme.

 

“Nederland buizenland”

Aankomende goederen leveren geen overlast meer op door het buizenpostsysteem.

Buizensysteen, (gedeeltelijk) ondergronds, zelfsturend, aanschakelen, karretjes koppelen, 1 buis = 4 rijbanen, centrale vervoersas met vertakkingen voor eindbestemming.

Schaalvoordelen openbaarvervoer verbinden met verfijning.

Zelfsturende auto’s.

Meervoudig grondgebruik.

Combinatie schaalvoordeel met flexibiliteit.

 

Discussie:

Economisch en technisch onmogelijk.

Wie financiert dit?

Verzakkingen?

Bouwfraude?

Energiedragers?

Lekker goedkoop? (Beantwoordt niet aan fenomeen.)

 

 

 

Team blauw

 

MAAK INDUSTRIE WEER SEXY

A: Maak een plan voor vernieuwing van een bedrijventerrein voor smerige maar helaas onmisbare industrie, waarmee je meteen reclame voor die industrie maakt.

 

TOERISTEN LOKKEN

F: Stel je voor dat door een nieuwe bollenziekte het toerisme rond de bloemenvelden volledig instort. Zet vervolgens je ambitie in om Nederland voor buitenlandse toeristen opnieuw op de kaart te zetten.

 

“TOI - Trots Op Industrie!”

See2C steel

Een beleving rond corus

IJmuiden ligt heel dicht bij de Bollenstreek

 

Koppeling kennis en industrie (upgraden)

Pretparkbeleving - ‘glazen’ huis

Toerisme actief inzetten in ideeën - ontwikkeling.

Corus, Deltawerken, Philips/Evoluon, Atomium, Discovery, etc.

Afsluiting/isolatie industrie

Vervallen havengebied.

 

Discussie:

Jacht is duurzaam: geen varkensflats, geen kantoren, levenskwaliteit dieren, geen bedreiging biodiversiteit.

Plan is financieel gezond.

 

 

 

 

Overige plannen:

 

1)    A: Laat wijken niet wijken.

F: Zelfs voor € 1,- niet te slijten.

 

2)    - Wijkvereniging, trefpunt

- buurtsupers

- spoor de oude gebouwen en ondernemers op

- inventariseer wensen t.a.v. voorzieningen en wat er is

- gezellige kleinschaligheid

- iets voor de jeugd (pubers

 

3)    Renovatie oude woningen (gevel laten staan); slopen; hergebruik oud spoorgebouw voor cultuur.

 

4)    - Oud gebouw herinrichten als trefpunt.

- Groot oud gebouw gebruiken als bedrijfsverzamelgebouw. (creatievelingen, zelfstandig ondernemers)

- Grote bedrijven maken flexplekken in gerenoveerde oude gebouwen.

- Markplaats maken (oud pand herinrichten).

- Mensen stimuleren om eigen bedrijfje te beginnen in wijk (bijv. kinderopvang) d.m.v. subsidies of beschikbaar stellen van werkruimtes.

 

5)    -

 

6)    Oud industrieel gebouw inrichten: trefpunt/markplaats, verzamelplek bedrijven, cultureel centrum, steunpunt zzp-ers in de wijk, creatieve ruimte voor jong en oud, game plek.

 

7)    -

 

8)    Hergebruik: oud wordt nieuw, wijk als middelpunt.

“Oost west, wijk best.”

 

9)    - Financiering renovatie.

- Hoe krijg je mensen zover om bedrijven te starten?

- Beveiliging vertrouwelijke gegevens.

 

10) -