025 Varia: 11-10-08

 

The Making Of | Varia

Zaterdag 11 oktober 2008

o.l.v. Hans Venhuizen

Opening


Team rood


VINGER UIT DE DIJK

A: Bedenk strategieën om in diepe polders veel meer water toe te laten, zonder ze helemaal prijs te geven aan het water. Fenomeen  Denk bij je voorstel aan de vele verschillende bodemtypes.

 

SCHEER DE POLDERS NIET OVER ÉÉN KAM

F: Denk bij je voorstel aan de vele verschillende bodemtypes.

 

“Groene Polder - Blauwe stad”

De extra opvangmogelijkheden voor water willen we in de stad creëren om zo de mooie Hollandse polder te sparen én de stad extra kwaliteit te geven. Dat kan door bestaand stedelijk groen, open ruimte en ook de ondergrond te ‘vernatten’. Dit vereist techniek aan de ene kant en participanten aan de andere kant. Wij willen partijen koppelen en via een ‘business case’ willen we dit tot een succes maken.

 

 


Team groen

 

WONEN TEGEN DE LEEGSTAND

A: Maak een plan om zo veel mogelijk mensen te laten wonen in leegstaande kantoorgebouwen. Fenomeen  Richt je voorstel op de volgende leefstijl:  Sex and the city seekers

 

BOUWEN VOOR OUDJES EN SEX-AND-THE-CITY-SEEKERS

F: Richt je voorstel op de volgende leefstijl:  Sex and the city seekers

 

“Wonen op je werk”

Opheffen van de scheiding tussen wonen en werken: wonen op je werkplek!

Vergroot de mogelijkheden tot het aanpassen van de ruimte; flexibele bouw.

‘Nieuwe werken’ (multitasken).

 

 

 

Team paars

 

MAAK INDUSTRIE WEER SEXY

A: Maak een plan voor vernieuwing van een bedrijventerrein voor smerige maar helaas onmisbare industrie, waarmee je meteen reclame voor die industrie maakt.

 

TOERISTEN LOKKEN

F: Stel je voor dat door een nieuwe bollenziekte het toerisme rond de bloemenvelden volledig instort. Zet vervolgens je ambitie in om Nederland voor buitenlandse toeristen opnieuw op de kaart te zetten.

“De stad, product in wording”

Wederzijdse aantrekkelijkheid; innovatie transparantie; optimalisatie; verkoopt zichzelf.

Door de organisatie van de ambitie voldoende sexy te maken lever je lokkend vermogen. Hierdoor zijn ambitie en fenomeen onlosmakelijk verbonden.

 

 

 

Team oranje

 

HET MAG BEST NEP ZIJN

A: Doe een voorstel voor de meest authentieke ervaring die je nieuw kunt maken. Fenomeen  Denk bij je opdracht vooral aan de rol die de ‘zilveren generatie’ kan spelen.

 

DE GRIJZE GENERATIE WORDT ZILVER

F: Denk bij je opdracht vooral aan de rol die de ‘zilveren generatie’ kan spelen.

 

“Zilverstrand Schokland”

Inzetten van kenniskapitaal van de zilveren generatie: ouderen leren jongeren ambachten.

Puur Nederland scheppen van land; winnen van water.

-       gebruik maken van water (vb. bootdagjesmensen, drijvend eiland als podium)

-       gebruik maken van afval (vb. drijfvermogen afval)

  

 

 

 Team blauw

 

VERWELKOM DE WOLF

A: Zorg dat de wolf Lelystad kan bereiken. Fenomeen  Zet de agrarische bedrijfstak in al haar mogelijkheden en innovativiteit in.

 

VERNIEUWENDE BOEREN

F: Zet de agrarische bedrijfstak in al haar mogelijkheden en innovativiteit in.

 

“Boer zoekt wolf”

De wolven met een busje naar Lelystad, daar loslaten.

Charmeoffensief: ‘de wolf is je beste vriend’.

-       Introductie VVE.

-       Safari in Flevoland

-       Speel in op krimp en verdichting; mogelijkheden verschillende gebieden analyseren.

-       Attracties realiseren (vb. wolvenpad, zwijnenstal)